دپارتمان ولو و اسکانیا

دپارتمان ولو و اسکانیا:

این دپارتمان به عنوان دپارتمان پیشرو در حوزه موتورهای دیزلی و سنگین توانسته است علاوه بر همکاری با شرکت های خدمات پس از فروش این خودروها سهم بزرگی از بازار خدمات پس از فروش را در اختیار داشته باشد. انواع بوش سیلندر این خودرو ها به همراه سایر محصولات موتوری همچون کیت کامل، سوپاپ، رینگ در سبد فروش این دپارتمان قرار دارد و با برنامه ریزی صورت گرفته گسترش خواهد یافت.

نام محصول (بوش )
کد محصول
ولو N12 قديم
32166204
ولو N12 جدید
32166203
ولوو N10 قدیم
32165204
ولو N10 جديد
32165203
ولو F12
32160202
ولوو FM9
32162201
ولو FH12
32161202
ولو FH12 340/420
32220208
ولو FM11
32220216
ولو F10, NL10
32223201
ولو F16/FH16
32235201
ولو B7
32158201
اسکانیا DC 12 EURO 3
32220212
اسکانیا DS 9
32220210
اسکانیا DSC 11
32220211
اسکانیا DC 9.21
32223204
اسكانيا 112-113
32104201