دپارتمان سواری

دپارتمان سواری:

این دپارتمان به عنوان دپارتمان پیشرو در زمینه توسعه سبد محصولات توانسته است علاوه بر محصول بوش سیلندر سایر محصولات موتوری همچون کیت کامل، رینگ، سوپاپ، واشر سرسیلندر را در سبد فروش خود قرار دهد و محصولات جدیدی نیز در برنامه توسعه ایت دپارتمان تعریف شده است. با توجه به حضور این شرکت به عنوان تامین کننده اصلی شرکت ایران خودرو کیفیت محصولات تولیدی با استانداردهای فنی خودروساز تولید و کنترل می‌گردد.

نام محصول (بوش)کد محصول
پژو XU7 نهایی
32121201
پژو XU7 نیمه نهایی
32121102
پژو TU3 نهایی
32122201
پژو TU3 نیمه نهایی
32122101