چطور می توانید تعیین کنید که آیا تعویض بوش سیلندر لازم است؟

install-change.cylinder-liner-10-2020

چه زمانی بوش سیلندر را جایگزین کنم؟

بوش سیلندر موتور مسئول حصول اطمینان از عدم صدمه زدن گازهای بشدت داغ احتراق به اجزای داخلی موتور است. به خاطر عملکرد بسیار مهم آن، استفاده از بوش های قابل جایگزینی می‌تواند در زمان و هزینه های کارکرد ماشین صرفه‌جویی کند. اما چطور می‌توانید تعیین کنید که آیا تعویض بوش سیلندر لازم است؟ پس از پاک کردن و تمیز کردن بوش سیلندر شرایط موتور خود را با انجام مراحل زیر بررسی کنید:

تعیین انواع بوش سیلندر 

اولین کاری که باید انجام دهیم این است که نوع بوش- تر یا خشک – که در این واحد بازسازی می‌شوند را مشخص کنیم. ‏بوش سیلندرهای تر نیازی به آب‌بندی ندارند و به سادگی می توان آن‌ها را بیرون کشید و بوش جدید را در جای خود قرار داد. بوش های تر دارای شیاری برای قرارگرفتن اورینگ هستند که مانع از نفوذ آب به محفظه روغن موتور می شود.

نحوه نصب صحیح بوش سیلندر

برای خارج کردن بوش سیلندر روش صحیح این کار می بایست رعایت شود. در صورتی که ابزار و دستورالعمل‌های مناسب مورد استفاده قرار نگیرد ممکن است به بوش سیلندر و بلوک سیلندر آسیب وارد شود.مهم است که توجه داشته باشید هرگاه بوش ها از موتور بیرون آورده شدند، باید در وضعیت عمودی قرار گیرند.

بوش سیلندرهایی که برای مدت طولانی بر روی دیواره جانبی خود قرار گیرند، فرآیند نصب را سخت یا حتی غیر ممکن می کنند. اگر قرار است بوش سیلندرها مجددا مورد استفاده قرار گیرند، آن‌ها را علامت‌گذاری کنید تا در سیلندری که از آن‌ها برداشته شده‌اند نصب شوند. اگر بوش سیلندر در این زمان نصب نشد، آنها را با روغن موتور تمیز به آرامی به روغن آغشته کنید و به صورت عمودی در یک ناحیه تمیز و خشک نگه دارید.

نصب بوش سیلندر

 

بررسی و بازرسی بوش سیلندر قبل از نصب

قبل از اینکه بوش را بازرسی کنید، باید تمیز شود. زمانی که این کار انجام شد، وقت آن رسیده که بوش را بازرسی کنید. بوش سیلندر را از نظر ترک، دوپهنی و یا خراش بررسی کنید. اگر هر گونه ترک، آسیب و یا خراشیدگی شناسایی شود، بوش باید با یک بوش جدید جایگزین شود. اگر این موارد مشاهده نشد، جستجو را به دنبال شواهدی از کاویتاسیون بر روی بوش ادامه می دهیم.خردگی حاصل نگهداری ضعیف سیستم خنک‌کننده است که اگر اصلاح  نشود، در نهایت سوراخ‌هایی بر روی بوش سیلندر ایجاد می‌کند. این کار می‌تواند باعث ایجاد گازهای احتراق شود تا آب را از رادیاتور خارج کند. همچنین می‌تواند باعث ورود روغن به مایع خنک‌کننده شود و وقتی که موتور متوقف می‌شود، آب به داخل سیلندر وارد شود. در صورتی که کاویتاسیون پیدا شود، بوش باید جایگزین گردد.

به عنوان یک یادآوری مهم ، اگر رینگ جدید نصب شده ‌باشند، یک بوش سیلندر جدید نیز باید نصب شود. انطباق اندازه‌های پیستون و بوش سیلندر در هنگام نصب پیستون های جدید یا بوش سیلندر حیاتی است.

 

خبر خودرو