ثبت نظرات و پیشنهادات

پاسخگویی سریع و به موقع به نیازها و نارضایتی مشتریان یکی از اولویت های گروه قائم است. بر اساس این تفکر شرکت تامین کالای قائم تمامی الزامات مرتبط با این امر را در قالب استاندارد ایزو 10004 سازمان دهی کرده است. در صورت نیاز به ارائه هر گونه نظرات، پیشنهادات و انتقادات نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید.