بازدید جمعی از تراشکاران استان خراسان از شرکت کیهان صنعت قائم

روز پنجشنبه مورخ 21 بهمن ماه جمعی از تراشکاران فعال در استان خراسان رضوی به جهت آشنایی با مجموعه قائم و ظرفیت های آن بازدید کوتاهی از مجتمع تولیدی صنعتی قائم داشتند. این افراد در این بازدید ضمن آشنایی با فرآیند ریخته گری و ماشین کاری محصولات با روش های کنترل کیفیت در تمامی مراحل تولید آشنا شدند. برگزاری جلسه فنی و ارائه توضیحات در خصوص تولید محصول و عملکرد محصول در موتور از دیگر بخش های این برنامه بود.