اعلام نارضایتی مشتری

    رسیدگی به نارضایتی مشتریان

    پاسخگویی سریع و به موقع به نیازها و نارضایتی مشتریان یکی از اولویت های گروه قائم است. بر اساس این تفکر شرکت کیهان تجارت قائم تمامی الزامات مرتبط با این امر را در قالب استاندارد ایزو 10004 سازمان دهی کرده است.
    مصرف کنندگان محصولات قائم، در صورت وجود هرگونه نارضایتی از نحوه عملکرد پرسنل، نمایندگان و یا محصولات می توانند مراتب را از طریق نمایندگان این شرکت و یا تماس تلفنی یا ارسال ایمیل به اطلاع واحد ارتباط با مشتری این گروه برسانند. نارضایتی مشتریان در کمتر از 72 ساعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع مشتری خواهد رسید.
    در صورت وجود نارضایتی می تواند از پنل روبرو نسبت به ارسال آن اقدام نمایید.